Himalajai. Gangos ištakos. Indija. Tyrtha Jatra. 2019 m.

Akimirkos iš Tyrtha Jatra* su Guru Mai Ram Himalajais į Gangos Ištakas, Gomukha, Gagontri, Indija. 2019m.

Himalajuose esančio Gangotri ledyno pabaiga vadinama Gomukha (karvės snukis), kuriame, ledinėje uoloje 3139 m. virš jūros lygio, prasideda Bhagirathi upė. O ši yra pirminis Gangos šaltinis.

Paisnardinimas į ledinį Gomukha vandenį laikomas šventu palaiminimu išvaduojantis iš nuodėmių, vargų bei liūdesio ne tik patį pasinardijusįjį, bet ir jo šeimą, giminę bei protėvius.
Ganga ištakose nerealiai srauni. Upė taip šniokščia, kad net užsidarius kambaryje atrodo, kad lauke vyksta audra. Srovė kelia smėlį nuo dugno, o įlipus į vandenį kojos akimirksniu panyra į smėlį iki kelių ir jausmas tarsi smingi į nerealybę. Ir vanduo ištakose TIKRAI LEDINIS!!!!

16-tame km nuo jos ištakų yra Gangotri – pirmoji šventykla ant upės kranto. Dauguma piligrimų ir nardinasi Gangotri, nes ne visi gali nusigauti iki Gomukhos aukštai kalnuose.
214 km žemiau ištakų yra vieta, vadinama Deva Prajagu – dviejų šventų upių Bhagirathi ir Alknandos sankirta duodanti pradžią Gangos upei (nuo čia ir susiformuoja Ganga).

Ganga (apie 2510 km ilgio) laikoma švenčiausia pasaulio upe, kuri teka nuo savo ištakų Himalajuose, per senovės piligriminius miestus: Rišikešą, Haridvarą, Alahabadą bei Varanasį, iki santakos su vandenynu. Kremuoti mirusiųjų pelenai turi būti išbarstomi Gangoje, kad siela būtų išgelbėta. O ypač, jei tai padaroma šventame mieste Varanasyje.

Britai, okupavę Indiją , šią upę vadino “Gangas” (vyr. g.), tačiau joginams ji yra Deivė Motina – Ganga.

“Indija yra kontrastų šalis. Dvasingumas ir šventumas Indijoje yra paslėpti nuo civilizacijos. Jei į Indiją vyksta žmogus, apkerėtas materialumo grožiu ir kurio protas pavergtas juslių, malonumo, pinigų, turto, komforto, tokiam žmogui šventumas Indijoje niekada neatsivers. Jis matys tik purvą, skurdą ir stabmeldystę. Tačiau, jei žmogaus mintys, jausmai troškimai yra nukreipti tobulumo link, Indija jam atsivers tyru spindinčiu lotosu ir apdovanos amžinosios palaimos patirtimi bei išminties nektaru, kurio paragavęs žmogus džiugins aplinkinius ir pasaulį. Tyrtha jatra – tai kelionė vedanti į save.” 

Guru Mai Ram

*Tyrtha (sanskr. तीर्थ tīrtha) sanskrito kalboje reiškia šventą, sakralią vietą, o jatra (sanskr. यात्रा yātrā) – kelionę. Jogui Varanasi (Kashi) – tai tyrtha (šventa vieta) meditacijai, būties esmės suvokimui. Aghora sadhanos vieta. Šventos vietos aplankymas su Guru iniciacija – tai sadhana (sanskr. साधना sādhanā – dvasinė praktika), tuomet žmogus prisiliečia prie dvasinio žinojimo.