Jogos pamokos

NERIBOTOS narystės MĖNESIO abonementas: 80€
Mėnesio abonemento kaina PORAI (dviems šeimos nariams arba dviems partneriams): 140€

Abonementas galioja visą kalendorinį mėnesį nuo pirmos apsilankymo dienos. Pavyzdžiui, jei pirmą kartą atėjote rugsėjo 12 dieną – tai jūsų abonementas galios iki spalio 12 d. kiekvieną darbo dieną. Valstybinės švenčių dienos, praleistos dienos nepersikelia ir abonementas neprasitęsia tolimesniam laikotarpiui, nebent iš anksto informavus. Su šiuo abonementu galima lankyti neribotą skaičių pamokų jums patogiu laiku:

RYTAIS:
Kiekvieną darbo dieną (nuotoliniu): 07:00-08:15 val.

VAKARAIS:
Pirmadienį, trečiadienį ir penktadienį (salėje ir nuotoliniu): 17:30-19:00 val.

4 KARTŲ ABONEMENTAS: 50€
Abonementas galioja 1,5 mėnesio nuo pirmos apsilankymo dienos. Su šiuo abonementu galima lankyti jogos pamokas jums patogiu laiku pagal tvarkaraštį.

1 KARTO APSILANKYMAS: 15€
Su šiuo abonementu galima lankyti jogos pamokas jums patogiu laiku pagal tvarkaraštį.

PRIVATI JOGOS PAMOKA: 60€
Asmeninė jogos pamoka (1,5 val.) gali būti „Green Hall“ salėje, Vilniuje arba online. Jei norėtumėte padovanoti individualią pamoką, tai registracijos metu įrašykite SAVO kontaktinį telefoną bei e-paštą, nes gausite automatinį patvirtinimą. Laukelyje [Jūsų klausimai] parašykite, ar norėtumėte gauti kuponą dovaninėje dėžutėje ar e-paštu. Jei iškils klausimų, rašykite: vaida@jogosmokytoja.lt.

Registracija

  Vardas

  Pavardė

  El. pašto adresas

  Telefono numeris

  Amžius

  Pamokų laikas:

  Sveikatos būsena:

  (jei turite sveikatos sutrikimų įrašykite juos čia)

  Jūsų klausimai:

  Renkuosi:

  Neribotą mėnesio narystę - 80€Neribotą mėnesio narystę PORAI - 150€4 kartų abonementą - 50€1 karto apsilankymą - 15€Privačią jogos pamoką - 60€Jogos retritą 420€

  Pamokas lankysiu:

  StudijojeInternetuMišriai (kartais studijoje, kartais internetu)

  Jogos praktika:

  Niekada nepraktikavauPraktikavau mažiau nei metusPraktikavau daugiau nei metus

  Lankytojas, prieš pasirinkdamas „Mai Ram Yoga“ užsiėmimus vedamus sertifikuotos Mai Ram Yoga mokytojos Vaidos Ulvydienės, visų pirma turi atsižvelgti į savo sveikatos būklę ir šių paslaugų galimą poveikį jam. Lankytojui, prieš pradedant lankyti užsiėmimus rekomenduojama pasitikrinti sveikatos būklę bei pasitarti su gydytoju. Neigiamos pasekmės, susijusios su šios rekomendacijos nevykdymu, tenka lankytojui. „Mai Ram Yoga“ mokytoja, kilus pagrįstų abejonių dėl lankytojo sveikatos būklės, turi teisę paprašyti, kad lankytojas pateiktų gydytojo pažymą apie savo sveikatos būklę.
   
  Lankytojas pilnai atsako už savo sveikatos būklės tinkamumą lankyti „Mai Ram Yoga“ užsiėmimus bei pateiktų duomenų apie savo sveikatos būklę teisingumą. Visa atsakomybė dėl lankytojo sveikatos sutrikimų, sužalojimų ir nelaimingų atsitikimų, atsiradusių lankant „Mai Ram Yoga“ užsiėmimus vedamus mokytojos Vaidos Ulvydienės, tenka lankytojui. „Mai Ram Yoga“ mokytoja neatlygina lankytojui dėl jos teikiamų paslaugų lankytojo sveikatai bei gyvybei padarytos tiek turtinės, tiek neturtinės žalos, išskyrus atvejus, jeigu ši žala atsirado dėl „Mai Ram Yoga“.


  Patvirtinu, kad su čia pateiktomis užsiėmimų taisyklėmis bei sąlygomis susipažinau ir sutinku.